Menu Luk

Indkaldelse til generalforsamling i Vallensbæk Tennis og Padel Klub – 2023

Generalforsamling 2023 er torsdag d. 20.4.2023 kl. 18.00 i Cafe Svanen, Idrætscentret.
Vi starter med middag kl. 18.00 og forventer generalforsamlingen begynder kl. 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2022
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022 samt budget 2023
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  På valg er Knud Møller Jensen, Mumtaz Alam og Francis Craik – Alle modtager genvalg
 7. Valg af revisorer
  Eva Wedege og Ann Hamstrup
 8. Valg af delegerede til hovedforsamlingen
 9. Eventuelt

Forslag bedes fremsendt til formanden (francis.craik@gmail.com) senest d. 13.4.2022

Tilmelding til spisning senest d. 12.4.2022 til francis.craik@gmail.com

Indkaldelse og dagsorden i printvenlig PDF