Menu Luk

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Mandag d. 8.4.2024 kl. 18.00 i Cafe Svanen, Idrætscentret

Vi starter med middag kl. 18.00 og forventer generalforsamlingen begynder kl. 19.00

Tilmelding til spisning senest d. 1.4.2024 til francis.craik@gmail.com

Dagsorden

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning for 2023
 • Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Forslag til handlingsplan og budget
 • Valg af bestyrelse og suppleant
  På valg er Diana Søby og John Torres
  Begge modtager ikke genvalg
 • Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:
  Marion Lorentzen
  Irena Tully
  Michelle Tully
  Suppleant Jens Olrik har ikke ønsket at opstille
 • Valg af revisorer og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Forslag bedes fremsendt til formanden senest d. 27.3.2024

Hent printvenlig dagsorden her.