VTK - tennistraditioner siden 1979
 
Vallensbæk Tennisklub blev grundlagt 14. juni 1979 - netop i "de store tennisår", der blandt andet blev tegnet af
 
legenderne Björn Borg og John McEnroe. Det var en periode, hvor tennissporten nød fantastisk stor interesse for
 
såvel udøvende idrætsfolk som sportspublikum - ikke mindst på grund af udviklingen i TV-mediets hastigt voksen-
 
de dækning og den heraf følgende økonomi, der fulgte sporten. Siden disse velmagtsdage har tennissporten mødt en
 
stigende konkurrence fra et stadigt større udbud af sports- og fritidsaktiviteter, og andre idrætsgrene har overtaget rol-
 
len som "folkesport" og massemediernes gunst.
 
 
Den generelle udvikling i tennissporten har naturligvis også ramt Vallensbæk Tennisklub. I de største år talte vi om-
 
kring 500 medlemmer - i dag er vi ca. 200 aktive medlemmer i VTK. Siden 2006 har vi imidlertid kunnet notere en
 
betydelig tilgang af juniorspillere, således at vi i dag faktisk har en pæn nettotilgang af medlemmer. Vi forsøger at
 
gøre et godt lokalt arbejde, særligt blandt skolebørn og gennem den daglige træning, og der er ingen tvivl om, at de
 
nye internationale stjerner har skabt fornyet interesse for sporten. Der hersker utvivlsomt også en positiv "Caroline
 
Wozniacki effekt" - særligt blandt danske børn og unge.
 
 
Hos VTK søger vi at skabe plads til både bredde og ambition i tennisspillet. Vi tilbyder træning for juniorer (7 - 17 år),
 
seniorer (18 - 45 år), veteraner (+45 år) samt motionister. Der er en professionel træner, men særligt en del af motionist-
 
og veterantræning foregår på et mere selvstyrende og frivilligt plan - organiseret af erfarne spillere. 
 
  Vallensbæk Tennis og Padel Klub - Idræts Allé 8 - 2625 Vallensbæk - vtk.kasserer@vallensbaektennisklub.dk . en løsning fra Klubmodul